Ere-divisie ticket

Gegevens wijzigen

Door op één van de drie plaatjes te klikken wordt een keuze gemaakt of de contactgegevens, of het adres of het rekeningnummer (IBAN) te wijzigen. Afhankelijk van de keuze verschijnt er een iets ander formulier om in te vullen.

Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden.
Tenslotte moet met een √ aangeven worden dat akkoord gegaan wordt met de voorwaarden.