Ere-divisie ticket

Veilig Sport Klimaat (VSK) en aanstelling vertrouwenspersonen

Sudosa-Desto vindt een veilig sportklimaat zeer belangrijk. Voor iedereen die bij de vereniging betrokken is: spelers, trainers, ouders, coaches, vrijwilligers en kader/bestuursleden. Daarom gelden er gedragsregels en afspraken binnen Sudosa-Desto.  (poster in de kantine en het protocol voorkomen van grensoverschrijdend gedrag)

Zie website: grensoverschrijdend-gedrag

Ondanks deze regels en afspraken kan het gebeuren, dat je niet weet hoe je met een bepaalde situatie om moet gaan, of dat je je niet prettig of veilig voelt. Je kunt dan contact opnemen met de commissie VSK via de website: contactformulier – ontvanger: veilig sportklimaat.

Daarnaast heeft Sudosa-Desto 2 nieuwe vertrouwenspersonen:

Robert Bergman:

Robert is ex-voorzitter van Sudosa-Desto en oud-leidinggevende/docent MBO.

Marije Veenstra-de Jong:

Marije is speelster van Sudosa-Desto en werkzaam als ambulant hulpverlener in de Jeugdzorg.

Je kunt bij hen terecht als je te maken hebt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, zoals (online) pesten, discriminatie, verbaal of lichamelijk geweld of misbruik en hier met een onafhankelijk persoon over wil praten.

Contact met hen kun je opnemen via de button “contact” op de website:

Ontvanger: vertrouwenspersoon Robert / vertrouwenspersoon Marije

Organisatie Vereniging

Dit artikel delen?