Ere-divisie ticket

Geschiedenis van Sudosa-Desto

Ontstaan volleybalvereniging

Op 2 november 1954 ging de proefcompetitie van start. Hieraan deden 16 verenigingen en scholen mee, waaronder de Johan Fabriciusschool “Uloba”, oftewel Uitgebreid Lager Onderwijs Bond Assen. Mede naar aanleiding van deze proefcompetitie probeerden ze op deze school een officiële volleybalclub op te richten. De grote stimulator hierin was de leraar gymnastiek, Dhr. L. Thalen. Door onder andere zijn inzet vond uiteindelijk een oprichtingsvergadering plaats op 4 november 1954. Tijdens de vergadering werden meteen 17 leerlingen lid van de vereniging. Er werd besloten dat alleen leerlingen of oud-leerlingen van de Johan Fabriciusschool lid mochten worden. Een enquête onder de leerlingen vormde de basis voor de huidige naam SuDoSa, wat Succes Door Samenspel betekent.

Competitie

In februari 1955 gingen het eerste Herenteam en Damesteam van SuDoSa van start in de 1e Klasse van de NeVoBo competitie. Dat kon omdat de NeVoBo afdeling Assen was opgericht. En om meer bekendheid te geven aan de vereniging werd op 23 april 1955 het eerste SuDoSa Toernooi gehouden. Het inschrijfgeld bedroeg toen 10 cent per team. De wedstrijden werden gespeeld in de grote zaal van het Concerthuis (tegenwoordig De Kolk). Saillant detail is dat de vloer schuin afliep.

In 1956 kwamen er problemen voor SuDoSa. Studie en militaire dienst werden de vereniging bijna fataal. De toch al niet sterk bezette damesafdeling takelde hard af en de heren degradeerden naar de 2e Klasse. In het seizen 1956-1957 kwam een omschakeling. Als laatste redmiddel (en met nog maar 10 leden) werd besloten de vereniging los te koppelen van de ULO school. Uiteindelijk werd met 15 spelende leden (1 dames- en 1 herenteam) het einde van de competitie gehaald. Ook het seizoen erna liep het niet erg goed. Het ledenaantal slonk weer naar 10 en enkele wilden de vereniging opheffen. De familie Jobing (de grote drijfveer achter de vereniging) was hier echter faliekant op tegen en stelde alles in het werk om de vereniging te laten bestaan. De competitie van 1957-1958 werd met een minimaal aantal leden (slechts 1 herenteam) ongeslagen gewonnen!

Vanaf dat seizoen is het bergopwaarts gegaan met SuDoSa. In 1961-1962 had de vereniging 39 leden, verdeeld over 2 heren- en 1 damesteam. Als informatievoorziening naar de leden werd af en toe een stenciltje uitgegeven. Dat moest natuurlijk een naam hebben en zo werd de Sudosatelliet geboren. Het clubblad van SuDoSa draagt nog steeds deze naam.

Fusie

In 1963-1964 deden al 8 SuDoSa teams mee aan de competitie. Hoewel het aantal leden redelijk constant bleef, kwamen er steeds meer heren en steeds minder dames. Aan het eind van het seizoen 1964-1965 werd SuDoSa benaderd door de damesvereniging Tornado. Zij had 12 leden en wilde graag fuseren. Hoewel SuDoSa hiermee instemde, was men volgens de NeVoBo reglementen te laat (fuseren kon tot 1 juli van het jaar). Besloten werd om alle damesteams van Sudosa onder de naam Tornado te laten spelen, zodat in het seizoen 1965-1966 met twee verenigingen gespeeld werd. Beide verenigingen hadden wel hetzelfde bestuur. Vanaf juli 1966 was er weer 1 vereniging, SuDoSa. De verenigingscontributie bedroeg toen 4.50 gulden per kwartaal.

De Timp

Het ledenaantal nam inmiddels weer toe en in 1967-1968 had de vereniging 125 leden (45 dames en 80 heren). Na in allerlei gymnastiekzalen gespeeld te hebben, werd in maart 1969 op feestelijke wijze sporthal De Timp geopend. Vanaf dat moment werden alle competitiewedstrijden in Assen, waaronder ook die van eredivisievereniging SFC, in De Timp gespeeld. In dit seizoen werd het jongensteam van SuDoSa voor het eerst Noordelijk Clubkampioen.

Sudosa en Hygiea

Begin jaren 70 werd SuDoSa benaderd door volleybalvereniging Hygiea. Deze vereniging had 60 damesleden en wilde graag fuseren. Na lang beraad stemden beiden in en per 1 juli 1972 stond de vereniging SuDoSa-Hygiea bij de NeVoBo ingeschreven. De nieuwe vereniging had een ledental van 250 personen. Het seizoen 1972-1973 werd dan ook ingegaan met 22 teams.

Sinds die tijd is het aantal leden sterk gegroeid. Er kwam een grote jeugdafdeling en er werd steeds meer met gekwalificeerde trainers gewerkt. Het wachten was op de eerste successen.

Sudosa en CVV Desto

CVV Desto is het resultaat van een fusie in 1990 tussen Desto (opgericht in 1963 ) en GVV, (opgericht in 1972). Na de fusie begon het eerste herenteam in de hoofdklasse. Het niveau steeg tot de eerste divisie.

In 2006 fuseren CVV Desto en SuDoSa Assen. Sudosa-Desto is geboren en zal een succesvolle toekomst tegemoet gaan!

50+ jeugd teams
Beste jeugd opleiding van Noord-Nederland
20+ senioren teams

Wil je ook eens meespelen? Meld je hier nu aan!