Ere-divisie ticket

Visie en beleid

Waar staat Sudosa-Desto voor?

Sport speelt een belangrijke rol in de samenleving. Sport slaat bruggen tussen bevolkingsgroepen en is een goede stimulator voor jeugdigen. De individualisering in de maatschappij en de veelheid aan impulsen die beschikbaar is zorgt er voor dat het steeds moeilijker wordt mensen aan een sportvereniging te binden.

Volleybalvereniging Sudosa-Desto is zich bewust van haar bijdrage aan de samenleving en wil een vereniging zijn waar elk individu van 6 tot 86 jaar onder begeleiding van goed en gekwalificeerd kader kan volleyballen op zijn of haar niveau.

Sudosa-Desto heeft als missie om zoveel mogelijk mensen laten genieten van volleybal.

 

Visie

Sudosa-Desto is de spil van een trotse volleybalgemeenschap in Assen e.o. waarbij in samenwerking met diverse partijen zorgt dat de volleybalsport wordt versterkt in Assen en in het Noorden.

 

Drie kernwaarden

‘SAMEN’ ‘ONTWIKKELEN’ met ‘PLEZIER’

 

Beleidsplan 2021-2025

Het beleidsplan beschrijft de kaders en strategie voor de periode 2021 – 2025.  Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom en kunnen via deze link in het contactformulier geadresseerd aan het Bestuur aangegeven worden.

Klik hier om het beleidsplan 2021-2025 te bekijken.

 

Jeugdbeleid

Sudosa-Desto is een grote volleybalvereniging waarvan ongeveer de helft jeugdlid is. Vanwege het grote aandeel jeugdleden binnen de totale vereniging en omdat in deze leeftijdsfase belangrijke volleybalontwikkelingen plaatsvinden, hecht Sudosa-Desto er veel waarde aan om specifiek jeugdbeleid vast te leggen. Opmerkingen en suggesties over het jeugdbeleid kunnen via deze link in het contactformulier geadresseerd aan de Jeugdcommissie aangegeven worden.

50+ jeugd teams
20+ senioren teams
Beste jeugd opleiding van Noord-Nederland