Ere-divisie ticket

Scheidsrechters

Scheidsrechters Beleid: Sudosa-Desto streeft ernaar voor elke wedstrijd gemotiveerde en bekwame scheidsrechters beschikbaar te hebben. Sudosa-Desto begeleidt en waardeert haar scheidsrechters, zodat de scheidsrechter plezier houdt in het fluiten.

Citaat NEVOBO: Als volleybalscheidsrechter is het goed niet op te vallen, juist dan heb je een prima wedstrijd gefloten. De scheidsrechter is de persoon die gèèn aandacht wil tijdens een wedstrijd, maar het wel verdient voor en na een wedstrijd.

 

Hoe gaan we dat doen?

Binnen de vereniging zijn een viertal verenigingsexperts die de initiërende en verbindende personen zijn voor alles wat met de arbitrage heeft te maken.Eén van de verenigingsexperts is aangewezen als scheidsrechterscoördinator. Deze experts komen tenminste drie keer per seizoen bij elkaar. Hiervoor neemt de scheidsrechterscoördinator het initiatief. We gebruiken de Gids Scheidsrechterscoördinator als leidraad voor de uitvoering van het beleid.

We zetten het Clubarbitrageplan in voor het werven, binden en waarderen van scheidsrechters.

De accenten in het arbitrageplan liggen op:

  • Verbetering klimaat en imago • Werving
  • Behoud en doorstroming • Kwaliteit en kaderontwikkeling • Organisatie Waar staan we nu?
  • We hebben verenigingsexperts, die de (verenigings)scheidsrechters opleiden en begeleiden t/m 1 e klasse
  • We hebben een scheidsrechtersaanwijzer voor de verenigingsscheidsrechters
  • Er is een duidelijk overzicht van het aantal scheidsrechters en het aantal aanwijzingen
  • Eén van de verenigingsexperts is belast met de contacten met de Nevobo over de werving van en contacten met de Nevobo scheidsrechters
  • Jeugdspelers worden vanaf 1 e jaar B-jeugd verplicht jeugdwedstrijden te fluiten
  • We hebben een tekort aan scheidsrechters t/m 1 e klasse, uitgezonderd jeugdscheidsrechters
  • We hebben een scheidsrechterscoördinator, die de verenigingsexperts vertegenwoordigt in de TC
  • De wedstrijdleiding ontvangt in de weekenden de scheidsrechters, probeert calamiteiten op te lossen en meldt absenties bij de aanwijzer

50+ jeugd teams
20+ senioren teams
Beste jeugd opleiding van Noord-Nederland